Çevre Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerimiz

 • Çevre Danışmanlık Hizmetleri
 • Çevre İzin ve Lisanslarının Alınması
 • ÇED Belgesi Alınması
  • “ÇED Olumlu Belgesi” için ÇED Raporu hazırlanması
  • “ÇED Gerekli Değil Belgesi” için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
  • “ÇED Kapsam Dışı Yazısı” için Proje Özeti Dosyası hazırlanması
 • Maden Danışmanlık Hizmetleri
 • Her türlü Sondaj İzinlerinin Alınması
 • Arıtma Tesisi Proje ve Uygulama Hizmetleri
 • Deşarj İzin Belgesi, Atıksu Kanal Bağlantı Belgesi Alınması
 • Atık Yönetimi
  • Atık Değerlendirme
  • Atık Bildirimleri
  • Ambalaj Atıklarının Belgelendirilmesi Hizmeti (“Piyasaya Süren” Geri Kazanım Yükümlülüğü)
 • Çevre Eğitimleri
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir