Ölçüm ve Analiz Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları | Modelleme, Haritalama, Analiz ve Raporlar | TÜRKAK 17025 Onaylı • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) Ölçümleri • Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü • Ortam Gürültü Ölçümü • Ortam Titreşim Ölçümü • Ortam Kimyasal Ölçümü • Ortam Aydınlatma Ölçümü • Termal Konfor Ölçümü • Radyasyon Dozu Ölçümü • Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10) • Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ) • Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi • Ortam VOC Ölçümleri • Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi • Ksilen Ölçümü • Formaldehit Ölçümü • İşyeri Ortam Ölçümleri • Ortam Kimyasal Ölçümleri • Ortam Ölçümlerinin Haritalanması • Amonyak Ölçümü (NH₃) • Hidrojen Sülfür Ölçümü (H₂S) • Hidrojen Florür Ölçümü (HF) • Hidrojen Klorür Ölçümü (HCI) • Kloroform Ölçümü • Ozon Ölçümü • Hidrojen Siyanür Ölçümü (HCN) • Azotoksitler Ölçümü (NOx) • Oksijen Ölçümü (O₂) • Karbonmonoksit Ölçümü (CO) • Nitrikasit Ölçümü (HNO₃) • Kükürtdioksit Ölçümü (SO₂) • Sülfirikasit Ölçümü (H₂SO₄) • Method 600 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü • Method 500 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri) • Gürültü Maruziyeti Ölçümü • Titreşim Maruziyeti Ölçümü • Gaz Maruziyeti Ölçümü • VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü • Toz Maruziyeti Ölçümü • Radyasyon Maruziyeti Ölçümü • Laboratuvar Havasının Formaldehit ve Ksilen Düzeyleri Ölçümü

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir