Baca Gazı (Emisyon) Ölçümleri | TÜRKAK 17025 Onaylı

 • Baca Gazı (Emisyon) Ölçümleri | TÜRKAK 17025 Onaylı
 • Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü
 • Dioksin, Furan ve PAH Örneklemesi
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü
 • Ağır Metal Ölçüm ve Analizleri (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Ag, Tl, Zn)
 • HCl (Klor) Ölçüm ve Analizi
 • HF (Flor) Ölçüm ve Analizi
 • Nitrik Asit Ölçümü ve Analizi (HNO₃)
 • Hidrojen Sülfür Ölçümü ve Analizi(H₂S)
 • Bacagazı (Emisyon) Ölçümü (CO, CO₂, O₂, SO₂, NOx, NO, NO₂)
 • Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
 • Amonyak Ölçüm ve Analizi (NH₃)
 • Formaldehit Ölçüm ve Analizi (CH₂O)
 • Sülfürik Asit Ölçüm ve Analizi (H₂SO₄)
 • Siyanür Ölçüm ve Analizi (CN)
 • Bacada İslilik Analizi
 • Bacada Hız Tayini
 • Gaz Sıcaklığı Tayini
 • Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi
 • Baca Yüksekliklerinin (Abak) Belirlenmesi
 • Kütlesel Debi Hesaplanması
 • Karbon (Ayak İzi) Hesaplanması
 • Kazan Verimi Ölçümü
 • Kazan Kayıpları Ölçümü
 • Filtre Performans Ölçümleri
 • Deneme Yakması Ölçümleri
 • Dioksin Furan Ölçümü
 • Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Ölçümü
 • Bacada Sürekli Toz Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Eğrisi Ölçümleri
 • Bacada Sürekli Yanma Gazı Ölçüm Cihazlarının Kontrol Ölçümleri
 • Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Ölçümleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir