İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

 • Hava Kalitesi – İmisyon Ölçümü ve Analizleri | TÜRKAK 17025 Onaylı
 • İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümü
 • Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini (PM2.5, PM10)
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
 • Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi (imisyon) Ölçümü
 • Kısa Vadeli Hava Kalitesi (imisyon) Ölçümü
 • Uzun Vadeli Hava Kalitesi (imisyon) Ölçümü
 • K irletici Parametrelerin Dağılım Haritalarının Çıkarılması
 • Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması
 • Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması
 • Ortamdaki Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
 • Çöken Toz Ölçümü ve Analizi
 • Hava Kalitesi Modellemesi
 • Ortam Sıcaklığı Tayini

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir