Su – Atıksu Analizleri

 • Su – Atıksu Analizi | TÜRKAK 17025 Onaylı
 • Su – Atıksu Numune Alma
  • Atık Sulardan Numune Alma
  • Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
  • Deniz Suyundan Numune Alma
  • Dip Sedimentlerinden Numune Alma
  • Göl ve Göletlerden Numune Alma
 • Su Analizi
 • Atık Su Analizi
 • Deniz Suyu Analizi
 • Ağır metal Analizleri
 • Altın (Au) Analizi
 • Alüminyum (Al) Analizi
 • Antimon (Sb) Analizi
 • Arsenik (As) Analizi
 • Bakır (Cu) Analizi
 • Baryum (Ba) Analizi
 • Berilyum (Be) Analizi
 • Cıva (Hg) Analizi
 • Çinko (Zn) Analizi
 • Demir (Fe) Analizi
 • Gümüş (Ag) Analizi
 • Kadmiyum (Cd) Analizi
 • Kalay (Sn) Analizi
 • Kalsiyum (Ca) Analizi
 • Kobalt (Co) Analizi
 • Krom (Cr) Analizi
 • Kurşun (Pb) Analizi
 • Magnezyum (Mg) Analizi
 • Mangan (Mn) Analizi
 • Molibden (Mo) Analizi
 • Nikel (Ni) Analizi
 • Selenyum (Se) Analizi
 • Talyum (TI) Analizi
 • Fosfor (P) Analizi
 • Ağır Metal Parçalama
 • Toplam Alkalinite
 • Askıda Katı Madde Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
 • PH Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Fenol Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Çökebilen Katı Madde Tayini
 • BOI Deneyi
 • Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu (Fenat)
 • Toplam Kjeldahl Azotu (Titrimetrik)
 • Borularda Akışkan Debisinin Ölçümü
 • Uçucu ve Uçucu Olmayan Katı Madde Tayini
 • Çözünmüş Oksijen
 • Tuzluluk
 • Sıcaklık
 • KOI Deneyi
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Krom (Cr+6) Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Nitrat Azotu Tayini
 • Balık Biyodeneyi
 • Kjeldahl Azotu Tayini
 • Nitrit Azotu Tayini
 • Amonyak Azotu Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Renk Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Debi Ölçümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir