İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları | Modelleme, Haritalama, Analiz ve Raporlar | TÜRKAK 17025 Onaylı

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) Ölçümleri
• Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
• Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
• Ortam Gürültü Ölçümü
• Ortam Titreşim Ölçümü
• Ortam Kimyasal Ölçümü
• Ortam Aydınlatma Ölçümü
• Termal Konfor Ölçümü
• Radyasyon Dozu Ölçümü
• Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
• Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
• Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
• Ortam VOC Ölçümleri
• Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
• Ksilen Ölçümü
• Formaldehit Ölçümü
• İşyeri Ortam Ölçümleri
• Ortam Kimyasal Ölçümleri
• Ortam Ölçümlerinin Haritalanması
• Amonyak Ölçümü (NH₃)
• Hidrojen Sülfür Ölçümü (H₂S)
• Hidrojen Florür Ölçümü (HF)
• Hidrojen Klorür Ölçümü (HCI)
• Kloroform Ölçümü
• Ozon Ölçümü
• Hidrojen Siyanür Ölçümü (HCN)
• Azotoksitler Ölçümü (NOx)
• Oksijen Ölçümü (O₂)
• Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
• Nitrikasit Ölçümü (HNO₃)
• Kükürtdioksit Ölçümü (SO₂)
• Sülfirikasit Ölçümü (H₂SO₄)
• Method 600 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü
• Method 500 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)

• Gürültü Maruziyeti Ölçümü
• Titreşim Maruziyeti Ölçümü
• Gaz Maruziyeti Ölçümü
• VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü
• Toz Maruziyeti Ölçümü
• Radyasyon Maruziyeti Ölçümü
• Laboratuvar Havasının Formaldehit ve Ksilen Düzeyleri Ölçümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir