İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları | Modelleme, Haritalama, Analiz ve Raporlar | TÜRKAK 17025 Onaylı

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) Ölçümleri
• Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
• Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
• Ortam Gürültü Ölçümü
• Ortam Titreşim Ölçümü
• Ortam Kimyasal Ölçümü
• Ortam Aydınlatma Ölçümü
• Termal Konfor Ölçümü
• Radyasyon Dozu Ölçümü
• Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
• Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
• Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
• Ortam VOC Ölçümleri
• Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
• Ksilen Ölçümü
• Formaldehit Ölçümü
• İşyeri Ortam Ölçümleri
• Ortam Kimyasal Ölçümleri
• Ortam Ölçümlerinin Haritalanması
• Amonyak Ölçümü (NH₃)
• Hidrojen Sülfür Ölçümü (H₂S)
• Hidrojen Florür Ölçümü (HF)
• Hidrojen Klorür Ölçümü (HCI)
• Kloroform Ölçümü
• Ozon Ölçümü
• Hidrojen Siyanür Ölçümü (HCN)
• Azotoksitler Ölçümü (NOx)
• Oksijen Ölçümü (O₂)
• Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
• Nitrikasit Ölçümü (HNO₃)
• Kükürtdioksit Ölçümü (SO₂)
• Sülfirikasit Ölçümü (H₂SO₄)
• Method 600 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü
• Method 500 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)

• Gürültü Maruziyeti Ölçümü
• Titreşim Maruziyeti Ölçümü
• Gaz Maruziyeti Ölçümü
• VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü
• Toz Maruziyeti Ölçümü
• Radyasyon Maruziyeti Ölçümü
• Laboratuvar Havasının Formaldehit ve Ksilen Düzeyleri Ölçümü

We’re a team of essay writers who try for getting you your college assignment. The bottom line we aren’t just another standard college paper writer essay writing support either. Some services would like to be the top. But they aren’t, so keep reading if you are currently interested in a reputable, fantastic essay writer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir