Hizmetlerimiz

Periyodik Muayene ve Kalibrasyon Hizmetlerimiz

 • Basınçlı Kaplar Muayene Raporu (Kompresör, Hava Tankı, Basınçlı Kap, Hidrofor, Kimyasal Madde Tankı, Otoklav Boyler, Sıcak Su Kazanı, Buhar Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı, Kızgın Su Kazanı, Buhar Jeneratörü, Kara Tankeri, Sanayi Gaz Tankeri, Sanayi Gazları Depo Tankı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları...)
 • Kaldırma Araçları Muayene Raporu (Mobil Vinç, Forklift, Transpalet, Vinç, Caraskal, Araç Kaldırma Lifti,Yük ve Servis Asansörü, Hidrolik Asansörler, Teleferikler...)
 • Elektrik Topraklama Ölçümü, Paratoner Ölçüm Kontrolleri ve Raporlama
 • Kalibrasyon Hizmetlerimiz
  • Sıcaklık ve Basınç Kalibrasyonu
  • Boyutsal Kalibrasyon
  • Biyomedikal Kalibrasyon
  • Kütle Kalibrasyonu
  • Çevresel Cihazlar Kalibrasyonu
  • Kalibrasyonlu Cihaz Satışları

Ölçüm ve Analiz Hizmetlerimiz

Çevre Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerimiz

 • Çevre Danışmanlık Hizmetleri
 • Çevre İzin ve Lisanslarının Alınması
 • ÇED Belgesi Alınması
  • "ÇED Olumlu Belgesi" için ÇED Raporu hazırlanması
  • "ÇED Gerekli Değil Belgesi" için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
  • “ÇED Kapsam Dışı Yazısı” için Proje Özeti Dosyası hazırlanması
 • Maden Danışmanlık Hizmetleri
 • Her türlü Sondaj İzinlerinin Alınması
 • Arıtma Tesisi Proje ve Uygulama Hizmetleri
 • Deşarj İzin Belgesi, Atıksu Kanal Bağlantı Belgesi Alınması
 • Atık Yönetimi
  • Atık Değerlendirme
  • Atık Bildirimleri
  • Ambalaj Atıklarının Belgelendirilmesi Hizmeti ("Piyasaya Süren" Geri Kazanım Yükümlülüğü)
 • Çevre Eğitimleri
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Ruhsat ve Belgelendirme Hizmetlerimiz

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı / GSM Ruhsatı Alınması
 • Kapasite Raporu Alınması
 • İşletme Belgesi Alınması
 • Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetlerimiz

 • İSG Uzmanlık ve Danışmanlık Hizmetleri
 • İSG Eğitimleri
 • Yangın ve Yangından Korunma
 • Risk Değerlendirmesi
 • Acil Durum Planı
 • Yasal Hak ve Sorumluluklar
 • ISO 18001 OHSAS İSG Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • Kişisel Koruyucuların Seçimi ve Temini

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir