Çevresel Gürültü Ölçümleri

 • Çevresel Gürültü Ölçümü Akustik Modelleme ve Raporlamaları | TÜRKAK 17025 Onaylı
 • Çevresel Gürültü Ölçümü
 • Akustik Gürültü Ölçümü
 • Akustik Gürültü Modelleme
 • Akustik Raporu Hazırlanması
 • Gürültü Haritalarının Hazırlanması
 • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması
 • Deniz Araçlarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
 • Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
 • Demiryolları ve Havayollarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
 • Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümleri ve Gürültü Haritaları

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin amacı:

Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere;
Değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak;
Özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir