2020-2024 İstanbul İli Temiz Hava Eylem Planı Yayınlandı

06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde hazırlanan 2020-2024 yıllarını kapsayan “2020-2024 İstanbul İli Temiz Hava Eylem Planı” İl Mahalli Çevre Kurulunun 07.07.2020 tarihindeki toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

İstanbul Valiliği Makamınca imzalanarak Onay verilen “2020-2024 İstanbul İli Temiz Hava Eylem Planı” Müdürlüğümüzün 21.10.2020 tarih ve 143367 kayıt Nolu yazısı ile yürürlüğe girmiştir.

Ek: 2020-2024 İstanbul İli Temiz Hava Eylem Planı

Kaynak için tıklayınız İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir