Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Almış Firmalar

26.11.2013

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,1.1.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Yönetmeliğin Geçici 2.Maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre yönetim birimi onaylanmış işletmeler ve çevre danışmanlık belgesi almış firmaların, yeni Yönetmelikte belirtilen şartları, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, bir başka ifadeyle 21.05.2014 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir.
 
Bu süre içinde gerekli şartları sağlamayan çevre yönetim birimlerinin onayları ve çevre danışmanlık firmalarının belgeleri 6 (altı) ay süre ile askıya alınacak, askı süresi içinde de gerekli şartları taşımayanların belgeleri iptal edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir